PKN Orlen S.A.

PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zzzajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2011 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł blisko 27,8 mln ton. Posiada największą w Europie Centralnej sieć blisko 2 700 stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Na stacjach oferuje klientom produkty i usługi najwyższej jakości. Zapleczem sieci detalicznej ORLENU jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych. Posiada koncesje na lądowe i morskie poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie całego kraju. Jednym ze wspólnych priorytetów jest rozpoznawanie i eksploatacja gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Przyjętym kierunkiem rozwoju jest przekształcanie PKN ORLEN w koncern typu multiutility zaangażowanego w sektor energetyczny.

Grupa LOTOS

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM jest światowym producentem miedzi i srebra z ponad 50-letnim doświadczeniem. Celem jest dołączenie do grupy dużych globalnych producentów miedzi o produkcji około 700 tys. ton miedzi rocznie przy jednoczesnym respektowaniu etyki biznesu, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Posiada jedno z największych na świecie złóż miedzi, dzięki czemu ma zagwarantowaną ciągłość produkcji w Polsce przez kolejne 40 lat. Wszystkie aktywa KGHM rozłożone są na trzech kontynentach. Posiada projekty rozwojowe w Polsce, Kanadzie, Chile i na Grenlandii. Dzięki przyjaznemu przejęciu kanadyjskiej spółki Quadra FNX, dziś KGHM International, KGHM stał się firmą globalną, której marka jest rozpoznawalna na całym świecie. Jednym z produktów końcowych są katody zarejestrowane na Giełdach w Londynie i Szanghaju. Srebro rafinowane natomiast posiada certyfikaty giełd w Londynie, Dubaju i Nowym Jorku. W swojej ofercie posiada złoto, ołów oraz ren. Spółka z Grupy Kapitałowej KGHM Ecoren jest jedynym w Europie producentem renu z własnych źródeł i trzecim producentem na świecie. W 2011 wyprodukował 6 ton renu metalicznego. KGHM Polska Miedź S.A. należy do czołówki polskich eksporterów. W 2011 eksport wyniósł blisko 12 mld złotych, a sprzedaż ponad 15 mld złotych, co daje spółce mocną pozycję w indeksie WIG 20. Posiada zaawansowaną technologicznie działalność górniczą i hutniczą. Wydobycie rudy miedzi w Polsce jest skoncentrowane w trzech kopalniach: \"Lubin\", \"Rudna\" i \"Polkowice-Sieroszowice\", przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni \"Cedynia\". Struktura Grupy KGHM składa się z różnych spółek wspierających działalność podstawową.

Naftoport Sp. z o.o.

NAFTOPORT Sp. z o.o. wykonuje przeładunki ropy naftowej i paliw płynnych w Porcie Gdańskim. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu z Rosji i Kazachstanu do portów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Dalekiego Wschodu, a także lądowo-morskiego przeładunku produktów naftowych. Infrastruktura terminalu Naftoportu obejmuje cztery stanowiska przeładunkowe (piąte - w budowie) o potencjale przekraczającym 40 mln. ton paliw płynnych rocznie.

PGNiG S.A.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. W Polsce PGNiG jest jednym z największych i najstarszych przedsiębiorstw. Przychody firmy oraz jej zysk stawiają spółkę w czołówce największych i najbardziej dochodowych podmiotów w Polsce. PGNiG jest również jednym z największych pracodawców w kraju.

PERN Przyjaźń S.A.

PERN „Przyjaźń” S.A. jest krajowym liderem logistyki naftowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących rosyjską ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwiają dwie nitki rurociągu „Przyjaźń”, biegnące z Adamowa położonego przy granicy Polski z Białorusią do Płocka, a następnie Schwedt w Niemczech. Oprócz sieci rurociągów przesyłających ropę naftową PERN „Przyjaźń” S.A. posiada także sieć rurociągów produktowych, wykorzystywanych do transportu paliw płynnych wyprodukowanych przez rafinerie. Sieć ta rozchodzi się promieniście z Płocka, w kierunku Warszawy, Poznania oraz Częstochowy. Niezwykle ważną – dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – usługą realizowaną przez PERN „Przyjaźń” S.A. jest magazynowanie ropy naftowej.

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstał największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern chemiczny. Dzięki przemyślanej architekturze grupa może proponować swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów mineralnych i tworzyw konstrukcyjnych przez alkohole OXO i plastyfikatory po pigmenty. Wiele z nich to rozpoznawalne marki handlowe o ugruntowanej od dawna renomie. Potwierdzeniem ich wysokiej jakości są uzyskane certyfikaty, atesty i liczne nagrody branżowe. Własne zaplecza m.in. badawcze, projektowe i serwisowe umożliwiają Grupie prowadzenie także działalności usługowej. Nowa struktura Grupy Azoty zapewnia jej silną pozycję rynkową w kraju i za granicą i sprawia, że jest ona największym w Polsce i drugim w Europie producentem nawozów mineralnych. A jej produkty trafiają do ponad pięćdziesięciu krajów świata. Sprzedaż na takim poziomie oraz obecność na tylu rynkach nie byłyby możliwe bez utworzenia w ramach grupy nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Misją Grupy Azoty jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej grupy, poszerzanie jej międzynarodowego zasięgu i harmonijny rozwój wchodzących w jej skład spółek – jej najcenniejszych aktywów. Sukces wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością, dlatego w nowej strategii grupy uwzględniono nie tylko cele i wskaźniki ekonomiczne – ważne miejsce zajmują w niej również zasady zrównoważonego rozwoju, czyli troska o środowisko i lokalne społeczności. Grupa Azoty jest marką najwyższych standardów – w każdym wymiarze naszej działalności

Anwil

ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce i tworzy w niej wraz z czeską SPOLANĄ a.s. segment chemiczny. Cele strategiczne nakierowane są na integrację i rozwój obszarów produkcji chemicznej. ANWIL S.A. swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięcza w głównej mierze jakości swoich produktów. Celem przyjętej polityki jest osiągnięcie takiego poziomu w tym zakresie jakości, aby w pełni i w sposób trwały zaspokoić wymagania klientów. Potwierdzeniem tej polityki jest wdrożony System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.

Mostostal Płock S.A.

Orlen Projekt S.A.

ORLEN Projekt S.A. jest firmą specjalizującą się w projektowaniu i budowie nowych oraz modernizacji istniejących obiektów w branży rafineryjnej, petrochemicznej, chemicznej, ochrony środowiska, energetycznej i innych. Firma została utworzona w 1972 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna przy Zakładach Petrochemicznych w Płocku. Orlen Projekt S.A. realizuje: koncepcje, analizy, projekty bazowe, budowlane i wykonawcze, zakupy dóbr i usług, opiniowanie, szkolenia, odbiory i rozruchy.

Lotos Serwis Sp. z o.o.

LOTOS Serwis powstała w 2003 roku w wyniku realizacji programu restrukturyzacji korporacyjnej i organizacyjnej w Grupie LOTOS na bazie wydzielonych służb utrzymania ruchu. Spółka realizuje usługi z zakresu utrzymania ruchu, obsługi urządzeń i instalacji, wykonawstwa remontów oraz diagnostyczno-pomiarowe. Dysponuje szerokimi uprawnieniami: Ex, elektrycznymi, dozorowymi, kolejowymi, szeregiem certyfikatów. Misją LOTOS Serwis jest dostarczanie Klientom najwyżej zaawansowanych usług technicznych, opartych na bardzo wysokich kwalifikacjach profesjonalnych. Podstawowym atutem LOTOS jest ponad 30-letnie doświadczenie w świadczeniu wysoko kwalifikowanych usług serwisowych. LOTOS Serwis działa w branżach: mechanicznej, elektrycznej oraz automatyki i systemów sterowania.

Prochem S.A.

PROCHEM S.A. to firma inżynierska, projektująca i realizująca inwestycje przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej. Zajmuje się także szeroko pojętą ochroną środowiska. PROCHEM powstał w 1947 roku jako Biuro Projektów przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Warszawie. W roku 1951 przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Warszawskiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego. W roku 1963, przekształciło profil i koncentrując się na przemyśle chemicznym zmieniło nazwę na Biuro Projektów Budownictwa Przemysłu Chemicznego PROCHEM. W roku 1973, firma poszerzyła swój zakres działalności o czynności wynikające z funkcji generalnego realizatora inwestycji. Firma już jako Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Chemicznego PROCHEM zarządzała kilkoma przedsiębiorstwami budownictwa chemicznego. Oddzielenie funkcji zarządczych i powstanie samodzielnego Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Chemicznego PROCHEM nastąpiło w roku 1977. PROCHEM będący dotychczas przedsiębiorstwem państwowym, w 1991 roku został przekształcony w spółkę akcyjną z kapitałem założycielskim 727.000 zł i rozpoczął działalność pod skróconą nazwą PROCHEM S.A.

Ogólne warunki Sprzedaży i Dostaw
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przegladarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

© PHZ VIPEX 2012 - 2024 projekt i wykonanie ascomi.pl